Schoolondersteuningsprofiel 

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MRis het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld.Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra)ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. 

Medio 2018 wordt het School Ondersteunings Profiel opnieuw vastgesteld.