Aanmelden nieuwe leerling(en)

Op onze school werken we met een 'protocol aanmelding nieuwe leerlingen en beleid 4-jarigen'. Het protocol is opgesteld voor onderwijsgemeenschap atol. Onze school maakt deel uit van deze onderwijsgemeenschap. Het protocol kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken. U kunt uw kind ook gedurende het schooljaar aanmelden. Neemt u hiervoor gerust contact met de directie op.

 

Aanmelden voor het schooljaar 2020/2021

Kinderen die voor 1 oktober 2021 vier jaar worden kunnen worden aangemeld voor schooljaar 2020/2021 (u kunt uw kind ook aanmelden als u uw kind voor een later schooljaar wilt aanmelden). De meeste ouder(s)/verzorger(s) die een kind in deze leeftijdscategorie hebben, krijgen bericht van de gemeente Dinkelland. Het aanmeldingsformulier dat u van de gemeente ontvangt kunt u dan ingevuld meenemen. Denkt u aan een kopie van een geldig legitimatiedocument waarop het burgerservicenummer van uw kind staat (ID-kaart/paspoort). Hebt u iemand in uw omgeving die geen bericht van de gemeente heeft gehad en u (of iemand in uw omgeving) wilt toch een leerling aanmelden, kom dan gerust die dag naar school om uw kind op te geven. U kunt gerust contact opnemen voor meer informatie over onze school.