De oudervereniging


De oudervereniging ’n Baoken Basisschool ’n Baoken heeft een oudervereniging waar iedere ouder die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de belangen van de kinderen en ouders behartigen;
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen;
  • meewerken van ouders op school bevorderen;
  • de ouderbijdrage beheren;
  • mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.

Ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. U wordt middels een brief op de hoogte gesteld van het te betalen bedrag. Daarnaast komen financiën binnen middels de oud-papier acties, die zo’n zes keer per jaar worden gehouden endoor advertenties die in de schoolkrant worden geplaatst. De oudervereniging legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage tijdens de algemene ledenvergadering.

Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging, neem dan contact op met één van de leden van de oudervereniging.

Dit zijn de volgende ouders:
Dhr. Niek Lansink, voorzitter 
Mw. Mireille Oude Kotte, notulist
penningmeester Dhr. Marcel Voshaar
Dhr. Tom oude Lashof
Mw. Mirjam Broekhuis
Mw. Marloes Belderink.

De vergaderdata van de oudervereniging staan vermeld op de schoolkalender 2020-2021