Op de scholen van Onderwijsgemeenschap atol willen wij dat alle partijen in de school een bijdrage leveren aan het onderwijs vanuit de kwaliteiten van elk individu. Wanneer deze kwaliteiten vanuit kracht met elkaar in verbinding zijn kan er gewerkt worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij zien ouders als ervaringsdeskundige van hun kinderen. We móeten ze wel meenemen in de ontwikkeling van onze leerlingen om goed in te kunnen schatten wat de leerling nodig heeft. Concreet zoeken we situaties op om ervoor te zorgen dat ouders zich betrokken voelen. Ze voelen zich erkend als ervaringsdeskundigen en als partner in de ontwikkeling van hun kind.

Wij kunnen vaststellen dat het onderwerp educatief partnerschap op de scholen van atol leeft. Vanuit betrokkenheid zijn wij met elkaar in gesprek over dit thema. Ons doel is om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een visie op educatief partnerschap te ontwikkelen