Wat is een Ouderplatform?

Er is een ‘grijs gebied’ tussen de MR en de Oudervereniging. We zien dat de MR valt onder ‘meebeslissen’, en de Oudervereniging onder ’meehelpen’. Een Ouderplatform valt onder ‘meedenken’, een meningsvormende dialoog. Samen met directie en locatiecoördinator en/of een teamlid kunnen ouders meedenken over deze onderwerpen. Ook kan er vanuit de ouders een onderwerp worden ingebracht. Vanuit ouderbetrokkenheid zien we het als erkenning, herkenning en welkom voelen voor ouders.

Waarom een Ouderplatform?

 • Vergroten van de betrokkenheid van ouders.
 • Verhelderen van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.
 • Peilen van wat er onder ouders leeft.
 • Het Ouderplatform biedt de gelegenheid tot stellen van vragen.
 • Het Ouderplatform biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school.
 • Het Ouderplatform is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Het Ouderplatform heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Het Ouderplatform zien wij als een mooie kans om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In het schooljaar 2017/2018  gaan we starten  met een pilot ‘Ouderplatform’.

Organisatie Ouderplatform

 • Wij kiezen voor de term ‘Ouderplatform’ op ’n Baoken. Wij zien een platform als een ontmoetingsplek waar iets gebracht en gehaald kan worden.
 • Dit past bij onze missie ‘Samen Kleurrijk Ontwikkelen’. Klankbord of panel klinkt voor ons als éénrichtingsverkeer.
 • Wij zien ouders en school als gelijkwaardige partners binnen het Ouderplatform.
 • In het pilotjaar komt het Ouderplatform 2x bij elkaar.
 • Er zal minimaal één directielid deelnemen, de locatiecoördinator of een teamlid.
 • Voorafgaande aan de afgesproken datum kunnen ouders zich vooraf inschrijven en/ of aanmelden